Meteo Mosca oggi | Russia

notte
01:00
+3°C
92%
98%
752mm
1.62m/s
notte
04:00
+5°C
76%
100%
752mm
2.83m/s
Morning
07:00
+6°C
8%
91%
753mm
4.32m/s
Morning
10:00
+4°C
0%
86%
754mm
3.85m/s
Day
13:00
+1°C
0%
90%
755mm
3.02m/s
Day
16:00
-1°C
0%
92%
756mm
2.12m/s

°C pressione nuvolosità
San Pietroburgo
Novosibirsk
Ekaterinburg
Nizhniy Novgorod +5°C 755 mm 24 %
Samara
Omsk
Kazan +6°C 754 mm 34 %
Rostov-na-Donu +16°C 768 mm 25 %
Chelyabinsk
Ufa
Volgograd +8°C 766 mm 0 %
Perm +8°C 749 mm 55 %
°C pressione nuvolosità
Krasnoyarsk
Saratov
Voronezh
Togliatti
Krasnodar
Ulyanovsk
Izhevsk
Yaroslavl
Barnaul
Vladivostok +5°C 778 mm 24 %
Irkutsk +3°C 728 mm 80 %
Khabarovsk +3°C 777 mm 0 %